Kvam kommune har driftet 4 stk svømmebasseng i mange år. 3 stk på 95m3 der det eine også er nyttet som terapibad med driftstemp på opptil 34/35grC sammt eit 450m3 basseng. Kvam kommune har benyttet Eikviks Svømmebassengservice A/S i mange mange år og har svært god og brei erfaring med dette firmaet. Kvam herad har benyttet Eikeviks til både små og store reparasjoner av utstyr og til små og store ombygginger. Eikeviks er alltid kjapp med å levere varene enten det er i form av å stille opp eller levere deler. Mange deler har dei på lager og det dei ikkje har skaffer dei…alltid! Er det deler som er utgått står ikkje Eikeviks fast, då produserer han eller modifiserer…Kvam kommune har eit motto om Eikeviks Svømmebassengservice A/S…det dei ikkje kan om basseng er ikkje nøvendig å vite. Svært god kompetanse i heile registeret med det som har med drifting/ombygging/reparasjoner og prosjektering av basseng å gjere.

Det er alltid hyggelig å få besøk av Alf og Judith dei er blide og positive og har alltid eit smil på lur…J håper på fortsatt mange år med Eikeviks som ein solid støttespiller for Kvam kommune.

Mvh

Johnny Froestad