Vedlikehold av offentlige badeanlegg

Vedlikehold

Hvis ikke bassenget blir riktig vedlikeholdt, kan vannet i svømmebassenget få en rekke mikrober, inkludert bakterier og alger, som kan forårsake helseproblemer som øre-, nese- og halsinfeksjoner. Sjekk derfor svømmebasseng regelmessig for å være sikker på at vannet er sunt.

Vi tilbyr kurs og opplæring i vedlikehold av basseng eller vi kan hjelpe deg gjennom en serviceavtale.

Se også vår nettbutikk med basseng- og vedlikeholdsutstyr!

Rutiner for vedlikehold av basseng

For å opprettejpøde god vannkvalitet er det mange forhold som spiller inn. Vi har tatt for oss dette i denne PDFen:

Pdf vannkjemi offentlige badeanlegg

En løsning er for eksempel å innføre morgenrutiner for vedlikehold av bassenget.

  • Er vannet klart?
  • Kan du se til bunnen av bassenget?
  • Ser vannet annerledes ut enn i går?
  • Svir det i øynene inne i svømmehallen?
  • Ta vannprøver av bassengvannet. For større anlegg bør du sjekke pH-verdi og klornivåer 2-3 ganger daglig. Gjør målingene før dagens første svømmetur, slik at du kan kontrollere og loggføre at ikke vannkvaliteten har endret seg over natten.

Kilder til forurensning av bassengvann

Dette er noen av de vanligste kildene til bakterier og mikrober i svømmebasseng:

  • Badende i bassenget. Dette er den viktigste kilden til bakterier og fettforurensning.
  • Personlig hygiene. Sørg for gode instrukser til de badende, bl.a. med oppslag i garderober.
  • Rengjøring. Påse at såperester og vaskevann spyles vekk fra gulvet i svømmehallen.
  • Se til at filteranlegget ditt er oppdatert og at du ikke benytter gammel filtersand.

Ved å følge enkle rutiner for vedlikehold av ditt svømmebasseng, sikrer du deg mot større utgifter knyttet til forurensning og slitasje på utstyr. Det er viktig at badevakter ved offentlige badeanlegg får tilstrekkelig opplæring, slik at de kan påse at hygienekravene følges.

SIRKELEN FOR GODT BADEVANN

Endringer i en eller fler av punktene vil kunne påvirke kvaliteten av ditt badevann.

Back to list