Lær hvordan du vedlikeholder basseng eller offentlig badeanlegg

Enten du eier ditt eget svømmebasseng eller drifter et offentlig badeanlegg, er det viktig med regelmessig vedlikehold av bassenget. Du må følge med i alle ledd og ha gode rutiner for å opprettholde god vannkvalitet. Vannkvaliteten påvirkes av både kjemiske og mekaniske forandringer.

Trenger du opplæring for å ta deg av rutinene knyttet til vedlikehold av basseng? Du kan også inngå en serviceavtale, slik at du jevnlig får bassengservice av fagpersoner i Eikeviks.

Vedlikehold av private svømmebasseng

For deg som har privat svømmebasseng, kan vi komme hjem til deg og forklare hvordan alt det tekniske utstyret fungerer. Du vil få en gjennomgang av vannets «reise» fra pumpen, videre til filteret, oppvarmingen, kjemikaliedoseringen og videre inn til bassenget.

Anleggene kan være litt forskjellige fra basseng til basseng, men vi tar for oss det konkrete anlegget som er installert hos deg. Du lærer hvordan du skal betjene det tekniske utstyret og hva du må være obs på. Noe av det viktigste du lærer om er vannkjemien og håndtering av kjemikalier. Du får inngående opplæring i alle parametere som er viktig for et godt badevann.

Vedlikehold av offentlig badeanlegg

For offentlige badeanlegg kan du få full opplæring eller kompetanseutvidelse til personell. Du kan ta også kurs i ulike emner. Vi konsentrerer oss om ditt konkrete anlegg og utstyr, og tilpasser opplæringen til ditt kunnskapsnivå.

Opplæringen og kursene tar for seg alt fra den mekaniske utstyrshåndteringen, service og vedlikehold, samt vannkjemi på generell basis og utvidet nivå. Du vil blant annet lære mer om vannkjemi og kjemikaliehåndtering i henhold til HMS-reglementet.

Vi har sett at kunnskapen om HMS og kjemikaliehåndtering i noen tilfeller kan være svært mangelfull. Det er svært viktig å vite hvilke kjemikalier du bruker og hvilke oppgaver de har.

Er ditt personell godt nok oppdatert på HMS og kjemikaliehåndtering? Bestill opplæring eller kurs!

Vedlikehold av basseng – priser

Kursavgiften beregnes ut fra medgått tid eller bestemmes på forhånd for avtalt tidsbruk. Det koster derfor det samme om dere er én person til stede eller ti personer.