Hva må du tenke på når du bygger utendørs basseng?

Det er en rekke ting du må ta hensyn til hvis du vil bygge utendørs svømmebasseng. Her er noen av de viktigste tingene du bør tenke på!

Materialvalg

Du har mange alternativer når det kommer til materialvalg. Det er viktig å ha i bakhodet at billige løsninger gir kort levetid og større vedlikeholdsutgifter.

Har du tenkt å ha bassenget ditt lenge? Rådfør deg med oss om materialvalg!

Bruk fagfolk

Du bør påse at din leverandør av svømmebasseng koordinerer fag som elektriker, rørlegger, tømrer, murer og eventuelt blikkenslager.

En tommelfingerregel er at bassengleverandøren skal ha mer erfaring med alle disse fagene enn hver av fagene har selvstendig for seg selv.

Spør bassengleverandøren om han har den tverrfaglige kompetansen som kreves for utendørs svømmebasseng. Du bør tenke deg godt om hvis bassengleverandøren ikke har dette, eller om han ikke leier inn fagfolk til arbeidet.

Utendørs svømmebasseng og miljøet rundt

Underlaget rundt bassenget skal ha svakt fall vekk fra bassenget slik at overflatevannet ledes vekk.

Monter overløp i bassenget. Det er spesielt viktig i bergensomådet, hvor det regner så mye, eller om du glemmer å stenge bassenget for vannetterfylling.

Back to list