Om innendørs basseng

Gratis befaring på innendørs basseng

En god start på ditt svømmebasseng-prosjekt er å ringe oss og få informasjon om ulike typer svømmebasseng vi bygger innendørs.

Du er også velkommen til å besøke oss i Eikeviken 49 for å se på bassenget vårt. Da får du se størrelsen på bassenget i sammenheng med plassen rundt, huset og hagen.

Innendørs svømmebasseng

Du kan få bygget ditt innendørs basseng i ønsket utforming og overflatebehandling. Vi skiller mellom flere typer basseng med ulike overflatealternativer: basseng med PVC-duk, fliser, bassengpuss, maling eller bare betong.

Innendørs basseng med PVC-duk

Svømmebasseng i mur krever at det monteres en tett PVC-folieduk i bassenget. Denne type basseng er populær blant selvbyggere, og er tilgjengelig i følgende utførelser:

 • Oppmurt basseng med Leca-stein, som pusses og kles med tett PVC-folie
 • Oppmurt basseng av konstruksjonsblokker i sement, som fylles med betong og kles med tett PVC-folie.
 • Oppmurt basseng med konstruksjonsblokker av isopor. Disse fylles med betong og kles med tett PVC-folie. Denne utførelsen anbefales ikke.

Innendørs basseng med flis

Om du vil ha et fliselagt basseng (innendørs eller utendørs) må bassenget støpes vanntett. Dette er alternativene som tilbys:

 • Støpt basseng (anbefalt)
 • Støpte svømmebasseng kan utformes rektangulært eller med kurver og frie former.

Dersom budsjettet er begrenset, kan du bruke bassenget i flere år med betongoverflate, før du ferdigstiller bassenget med ønsket overflatebehandling.

Du har mange alternativer når det kommer til overflatebehandling. Bassengpuss med kvartsdiamant, bassengfliser og mosaikkfliser er noen av dem.

Innendørs basseng støpt i betong

Om du vil ha et vanntett, innendørs svømmebasseng kan du velge mellom støpt basseng eller prefabrikkerte løsninger. Dette er alternativene som tilbys:

 • Støpt basseng (anbefalt)
 • Støpte svømmebasseng kan utformes rektangulært eller med kurver og frie former.
 • Alle muligheter åpne for overflatebehandling.

Dersom budsjettet er begrenset, kan du bruke bassenget i flere år med betongoverflate, før du ferdigstiller bassenget med ønsket overflatebehandling.

Du har mange alternativer når det kommer til overflatebehandling. PVC-folie som sveises direkte i bassenget, bassengpuss med kvartsdiamant, bassengfliser og mosaikkfliser er noen av dem.

Prefabrikkerte bassenger

 • Prefabrikkert og frittstående svømmebasseng i PP-plast (bøtteplast).
 • Prefabrikkert svømmebasseng i fiberglass. Rådfør deg med en ekspert hvis du velger denne løsningen, da det er stor kvalitetsforskjell på polyesteren og topcoaten på disse bassengene.
 • Vinylbasseng med stålvegg og plastskinner oppe og nede. Denne typen basseng egner seg ikke til innbygging, men bør være frittstående. Tåler ikke skarpe gjenstander. Dette er en rimelig løsning, men enkel og ikke alltid varig.